Bafa Gölü, Büyük Menderes Nehri Deltası’nın güneydoğu kesiminde, Menteşe Dağları’nın içine sokulmuş sığ bir tatlı su gölüdür. Eski zamanlarda Ege Denizi’nin bir parçası olan göl Büyük Menderes’in taşıdığı alüvyonlar ile birlikte, kıyıdan kilometrelerce içeride kalmıştır. Yaklaşık 60 km.²’lik yüzölçüne sahip göl, bugün Büyük Menderes Nehri’nin Ege Denizi’ne döküldüğü alandan yaklaşık 17 km. uzaklıktadır.

Bafa Gölü, arkeolojik ve tarihi değerler açısından Türkiye’nin en zengin coğrafyalarından biridir. Bölge, tarihi ve doğasıyla turistlerin ve araştırmacıların özel ilgi gösterdiği bir yerdir. Birçok kuş türünü de barındıran göl, bu özelliği sayesinde uluslararası önemli kuş alanları listesinde ilk sıralarda yer almaktadır. Gerek sulak alan, gerek tabiat parkı olması açısından önem taşıyan Bafa Gölü, Beş Parmak Dağları ve antik kentleri ile olağanüstü güzelliklere sahiptir.

Biyolojik yapısı nedeniyle, bilimsel araştırmalar için bulunmaz bir merkez olan Bafa Gölü, 1994 yılında Menderes Deltası Milli Parkı statüsü kazanmıştır. Bafa Gölü ve göl kıyı kenar çizgisinden itibaren 250 metrelik kıyı bandı ile tabiat parkı sınırları dahilinde kalan antik kentler (Herakleia ve Latmos) ve arkeolojik eserlerin tamamı, 1. Derece Arkeolojik Sit statüsündedir.

Tarihi zenginliğinin yanı sıra bölgenin doğal güzellikleri, burayı bir çekim merkezi yapmaktadır.