On iki İon kenti olan Milet, Priene, Myus, Efes, Kolophon, Eritrai, Klazomenai, Foça, Samos, Kios, Teos ve Lebedosun meydana getirdikleri dini ve siyasi birliğin toplantı merkezi olan “Panionion”, Priene’nin sınırları içinde kalmaktaydı. Buradaki törenleri Prieneliler yönetmekteydi. Bu da Priene’nin önemini arttırmaktaydı.

ATHENA POLIAS TAPINAĞI
Pek çok Yunan kentinde olduğu gibi Priene’nin de ana tanrıçası Athena idi. Bu nedenle tanrıça, “’polis’ (şehir)” kelimesinden türemiş olan ‘Polias’ ek adını taşımaktaydı. İskender M. Ö. 334’de tapınağın yapımına olasılıkla katkıda bulunmuş olup; tapınak inşası M.S. erken 1. yy’a dek sürmüştür. İon düzenindeki tapınağın mimarı, Halikarnassos Mausoleumu’nun inşasındaki çalışmalarıyla ünlenmiş Pytheos’tur. Priene Athena Tapınağı, Vitruvius’un tapınaktan bahsetmesine bağlı olarak, daha sonraki dönemlerde de ününü korumuş ve Avrupa mimarisini de etkilemiştir. Basamak ve stylobattan oluşan kurvaturalı (yaklaşık 4 cm) alt kısım üzerinde, 12 m yüksekliğinde 6×11 adet sütun yükselmektedir. Sütun başlıkları, İon düzenindeki çatıyı oluşturan arşitrav, yumurta ve diş sırası ile simayı taşımaktaydı. Sütun ile tapınak arasındaki galerinin tavanı mermer kasetlerle bezeliydi. Bunlardan birkaçına ait kirişler sağlam durumdadır. Cella ve pronaos gibi iç mekanların üst yapısı ise ahşap idi. Cellanın batı kısmında duran Athena Polias kült heykeli, Phidias`ın Atina`daki ünlü eseri Athena Parthenos`un bir kopyasıydı.

Tapınağın doğusundaki ön avlu, zemin kaplama levhaları ile döşenmiştir. Bu alanda podyum üzerinde duran ve basamakla çıkılan bir sunak bulunmaktaydı. Tapınağın diğer üç yanı duvar ile çevriliydi. İon düzenindeki yarım sütunlar ve kabartmalı levhalarla bölünmüş olan tapınak duvarının levhalarında, olasılıkla Apollon ve Musalar tasvir edilmişti.