DİTAB 2016 Mayıs Meclisi

18 Mayıs 2016 Çarşamba Saat 14.00'de DİTAB meclisi aşağıdaki gündem dahilinde toplanacaktIr. 

 

DİDİM TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ

 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI DAVETİYESİ

            Birlik Meclisimiz Tüzüğün 11. maddesi gereği olağan 18.05.2016 Tarihinde saat 14.00 de olağan Mayıs Dönemi toplantısını yapmak üzere   Didim Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği Birliği Hizmet Binası-1. Kat Toplantı Salonunda Birlik Başkanı Sevinç KARATAŞ’ın başkanlığında aşağıda yazılı bulunan gündem dahilinde toplanacaktır. Toplantıya katılmanız hususunda gereği bilgilerinize rica olunur.

 Sevinç KARATAŞ

 Birlik Başkanı

       GÜNDEM:

 

1-    Birlik Tüzüğü gereği Divan Seçimlerinin yapılması.

2-    2015 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

3-    2015 yılı Kesin Hesaplarının görüşülmesi.

4-    Birlik Tüzüğü’nün 15. maddesi gereği Encümene üye seçilmesi (4 kişi)

5-    Didim Belediye Başkanılığı’nın 04.01.2016/23 sayılı yazılarının görüşülmesi.

6-    Aydın Büyük Şehir Belediyesi’nin  26.04.2016/12896 sayılı yazılarının görüşülmesi.

7-    2016 Yurt dışı fuarları hakkında bilgi verilmesi.

 
Hızlı İletişim
Email:
Konu
Mesaj