ditab logo small   Didim Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği (DİTAB) 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun
4. maddesine gereği, 03.01.2008 tarih ve 26745 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2007/13030 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Birlik Faaliyetine resmi olarak 09.12.2009 tarihinde başlamıştır.
   Kuruluş Tarihi itibari ile Didim Belediyesi, Akbük Belediyesi, Akyeniköy Belediyesi, Aydın İl Özel İdaresi, Denizköy ve Yalıköy muhtarlıkları ve 12 adet Bakanlık Belgeli turizm tesisi ile 1 adet deniz turizmi tesisi birliğin üyesidir. 6360 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve akabinde 2014 Mahalli İdare seçimleri sonrasında İl Özel İdaresi,Akbük ve Akyeniköy Belediyeleri ile köyler kapanmış ve mahalle statüsüne geçmiştir. Üyelikleri düşen belde belediyeleri ve köy muhtarlıklarının yerine, 11.07.2014/3 sayılı Meclis karar ile Aydın Büyük Şehir Belediyesi üye olarak katılmıştır.
Birliğimiz halihazırda 14.11.2014 tarihli Tüzük değişikliği ile onayı ile;

Birliğin Kurucuları:

Madde 4- Birliğin kurucuları ve üyeleri Aydın Merkez ve Didim Turizm Merkezi sınırları içinde yer alan mahalli idareler; Aydın Büyük Şehir Belediyesi ve Didim Belediyesi olarak yasal statüsüne devam etmektedir.

 
Hızlı İletişim
Email:
Konu
Mesaj