Pek çok Yunan kentinde olduğu gibi Priene’nin de ana tanrıçası Athena idi. Bu nedenle tanrıça, “polis” (şehir) kelimesinden türemiş olan “Polias” ek adını taşımaktaydı. İskender M. Ö. 334’de tapınağın yapımına olasılıkla katkıda bulunmuş olup; tapınak inşası M. S. 1. yy’a dek sürmüştür. İon düzenindeki tapınağın mimari, Halikarnassos Mausoleumu’nun inşasındaki çalışmalarıyla ünlenmiş Pytheos’tur. Priene Athena Tapınağı, Vitruvius’un tapınaktan bahsetmesine bağlı olarak, daha sonraki dönemlerde de ününü korumuş ve Avrupa mimarisini de etkilemiştir. Basamak ve stylobattan oluşan kurvaturalı (yaklaşık 4 cm) alt kısım üzerinde, 12 m yüksekliğinde 6 x 11 adet sütun yükselmektedir. Sütun başlıkları, İon düzenindeki çatıyı oluşturan arşitrav, yumurta ve diş sırası ile simayı taşımaktaydı. Sütun ile tapınak arasındaki galerinin tavanı mermer kasetlerle bezeliydi. Bunlardan bir kaçına ait kirişler sağlam durumdadır. Cellanın batı kısmında duran Athena Polias kült heykeli Phidias’ın Atina’daki ünlü eseri Athena Parthenos’un bir kopyasıydı.