Eski Doğanbey Köyü, M. Ö. 7. yy’dan günümüze uzanan bir geçmişe sahiptir. Yakın çevresinde; eski gümrük binalarının olduğu Karina, antik yerleşim Tebai ve Lade Adası bulunmaktadır. Köyün ismi Domatia, Nmotia veya Yeni Nmotia’dan gelir. Eskiden evler, büyük bir ormanın içerisinde birbirinden ayrı, her biri büyük avlulara sahip oda şeklinde inşa edilirmiş ve bu odalara Rumca’da Domatia denirdi. Yerleşim biraz daha gelişip köy meydanına geldiğinde bu isim aynı zamanda köyün ismi olmuştur. Bu evler, Mykale (Samsun) Dağları’nın yamacına yaslanmış şekildedir.

Rum mimarisinin karakteristik özelliklerini taşıyan usta taş işçiliğinin ilk bakışta göze çarptığı, sivil mimari dediğimiz Doğanbey; evleri, dükkanları, şapel dediğimiz yapı ve hastanesi ile Arnavut Kaldırımı şeklinde döşenmiş dar taş sokakları Türk mimarisinin güzel örneklerini de bir arada sergiler. Sadece mimarisi değil; sırtını dayadığı dağın yamacında bugün Şorlak denen şelalesi, içinden akan Rum halkının Çeşme dediği, eskiden içme suyunu da sağladıkları nehir de görülmeye değerdir.