misyon & vizyon

Turizme katkı için kurulan en önemli kurumsal yapılardan biri olan Birliğimizin misyonu; İlçemizi ve Bölgemizi
turizm sektöründe önemli yerlere taşımaktır. Birliğimiz, bölgemizin kültürel ve doğal çevresinin bütüncül bir anlayışla
korunmasını, geliştirilmesini, tanıtımını, kültür ve turizme yönelik sosyal-teknik altyapının kurulmasını ve işletilmesini
sağlamayı esas görevi olarak görmektedir.

Vizyonumuz; bölgemizdeki işletmelerin katkılarıyla her geçen gün daha da güçlenen DİTAB, turizm sektörünün
başarıya ulaşmasında, İlçemizin turizm gelirlerinin artması ve bunların ülke ekonomi-sine olumlu yansımasında büyük
katkılar sağlayarak Didim halkının yaşam kalitesini artırmak, vatandaş odaklı, etkin hizmet üretimi ile huzurlu ve
modern şehir ortamı yaratmak, doğal ve tarihi dokumuz içerisinde bir kentleşme ile Ege bölgesinin ve Ülkemizin lider
turizm merkezi haline getirmektir