tarihçe

Didim Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği (DİTAB) 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 4. maddesi gereği, 03.01.2008 tarih ve 26745 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2007/13030 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Birlik Faaliyetine resmi olarak 09.12.2009 tarihinde başlamıştır

Kuruluş Tarihi itibari ile Didim Belediyesi, Akbük Belediyesi, Akyeniköy Belediyesi, Aydın İl Özel İdaresi, Denizköy ve Yalıköy muhtarlıkları ve 12 adet Bakanlık Belgeli turizm tesisi ile 1 adet deniz turizmi tesisi birliğin üyesidir.6360 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve akabinde 2014 Mahalli İdare seçimleri sonrasında İl Özel İdaresi,Akbük ve Akyeniköy Belediyeleri ile köyler kapanmış ve mahalle statüsüne geçmiştir. Üyelikleri düşen belde belediyeleri ve köy muhtarlıklarının yerine, 11.07.2014/3 sayılı Meclis karar ile Aydın Büyük Şehir Belediyesi üye olarak katılmıştır.

Birliğimiz halihazırda 14.11.2014 tarihli Tüzük değişikliği ile onayı ile

Birliğin Kurucuları:
Madde 4-; Birliğin kurucuları ve üyeleri Aydın Merkez ve Didim Turizm Merkezi sınırları içinde yer alan mahalli idareler; Aydın Büyük Şehir Belediyesi ve Didim Belediyesi; olarak yasal statüsüne devam etmektedir.

Birlik Kuruluşundan 30 Mart 2014 Mahalli idareler Genel Seçimleri ne kadar Ditab Başkanlığı görevini Didim Belediye Meclis Üyesi Salih BANKOĞLU tarafından yürütülmüştür. Birlik Meclisi aynı tarihe kadar; DİTAB Meclisi Doğal Üyeleri; Aydın İl Özel İdaresi Adına Aydın Valisi Erol AYYILDIZ, Didim Belediyesi Başkanı Mümin KAMACI,Akbük Belediyesi Başkanı M.Erçin SANDALCI, Ak Yeniköy Belediyesi Başkanı Yusuf DEVECİ, Denizköy Muhtarı Mehmet ÖZDEMİR, Yalıköy Muhtarı Celal YABA; DİTAB Meclisi Diğer Üyeleri: İl Genel Meclisi temsilcileri meclis üyeleri (2 kişi) M.Cahit KAYA,Hasan YAVUZ, Belediye temsilcileri meclis üyeleri ( 6 kişi )Salih BANKOĞLU – Didim Beld, Ahmet KARAOĞLU Didim Beld, Avni AKGÜN – Akbük Beld, Mustafa DEMİRBAŞ – Akbük Beld, Mehmet ÇINAR – Akyeniköy Beld, Ekrem EMEN Akyeniköy Beld; Köy ihtiyar meclislerinin kendi üyeleri arasından seçtikleri temsilciler ( 2 kişi ), Zeynel ENGİL – Yalıköy, Hasari ÇOKGÜLER – Denizköy, Turizm belgeli konaklama tesislerinin ve deniz turizmi tesisleri temsilcileri (2 kişi ); Ercüment ALKANER – Turizm Tesisi Temsilcisi, Ersin KARAKIŞ – Turizm Tesisi Temsilcisi’nden oluşmuş ve 5 yıl süre ile görev yapmışlardır

30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda Birlik Meclisi yeniden oluşmuş olup; 11.07.2014 tarihinde yapılan Birlik Meclisinde alınan 8 nolu karar ile Birlik Başkanlığı görevine Sevinç KARATAŞ oy birliği ile seçilmiştir